image/svg+xml
image/svg+xml

Tanıtım

Eğitim Süreci

Türkçe Öğretmenliği lisans programı, ilk öğrencilerini 2013 - 2014 eğitim öğretim yılında ek yerleştirme ile almış, ilk mezunlarını ise 2017 yılında vermiştir. Bu programda eğitim-öğretim süreci 8 yarıyıldan (4 yıl) oluşmaktadır. Dersler; alan dersleri, genel kültür dersleri ve meslek bilgisi dersleri olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Derslerin yaklaşık %13’ü seçmelidir. Türkçe Öğretmenliği lisans programında “çift ana dal, yan dal” gibi uygulamalar bulunmamaktadır. Öğrenciler, öğrenimleri süresince alacakları teorik ve uygulamalı derslerle mesleğe hazırlanmaktadır. Staj öğrenimi 7. yarıyıldaki “Okul Deneyimi” ve 8. yarıyıldaki “Öğretmenlik Uygulaması” dersleri ile gerçekleştirilmektedir. Her iki derste de öğrenciler uygulama için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlara gönderilmektedir. Staj için gerekli her türlü hazırlık Bölüm Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Farabi Öğrenci Değişim Programı kapsamında başka bir üniversitede öğrenim görme (1 veya 2 yarıyıl) imkânı da bulunmaktadır.

Programın amacı; öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve özelliklere sahip; Türkçe öğretiminin yaklaşım, yöntem ve tekniklerini özümsemiş; yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünen; bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan, öğrencilerle ve çevresiyle etkili iletişim kuran, iş birliği yapan, sorumluluk sahibi, alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli izleyen, okumaktan ve öğrenmekten zevk alan öğretmenler yetiştirmektir.

Programın öğretim elemanı kadrosu, öğretim planındaki dersler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Her dersin o dersi en iyi okutacak öğretim elemanı tarafından verilmesine özen gösterilmekte; gerekli durumda diğer akademik birimlerden destek alınmaktadır. Üniversitemiz kütüphanesinde Türkçe Öğretmenliği öğrencilerinin meslekî ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak yeterli sayıda kitap yer almaktadır.

Çalışma Alanları

Program mezunlarının öncelikli istihdam alanı, Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev alma imkânı bulunmaktadır. Program mezunları; özel okul, etüt merkezi, temel lise gibi özel öğretim kurumlarında çalışabilmektedir. Gerekli lisansüstü eğitimler tamamlandıktan sonra yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak da görev alınabilmektedir.