image/svg+xml
image/svg+xml

Kalite ve Akreditasyon Üyeleri


Üniversitemizin Kalite Komisyonu dışında Eğitim Fakültemiz bünyesinde de Kalite Koordinasyon Birimi (FAKOB) oluşturulmuştur. 21.03.2017 tarih ve 15188328-050.02.04-E. 1700017459 sayı ile oluşturulan ve Türkçe Öğretmenliği lisans programının Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edilme sürecinin bir gereği olarak Fakülte Yönetim Kurulunun 22.02.2018 tarih ve 08(04) sayılı oturumda güncellenen Fakülte Akreditasyon Koordinasyon biriminin başkan ve üyeleri şu şekildedir:

Unvan Ad-Soyad

Başkan/Üye

Doç. Dr. Fatma ÜNAL (Dekan Yardımcısı)

Başkan

Prof. Dr. Nuriye SEMERCİ

Üye

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK

Üye

Doç. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Harun ER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya GENÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülsün ŞAHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi F. Gizem KARAOĞLAN YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KAYGIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah YILMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DUMAN

ÜyeTürkçe Öğretmenliği lisans programının akreditasyon sürecine katkı sağlaması amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon üyelerine ve bu üyelerin akreditasyona hangi boyutta katkı sağladığına ilişkin bilgiler şu şekildedir:

Unvan Ad-Soyad

Görev

Prof. Dr. Çetin SEMERCİ

Akreditasyon Sürecinin Yönetilmesi ve Koordine Edilmesi (YÖK Dış Değerlendirici)

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Komisyon Başkanı (Koordinasyon, Öz Değerlendirme Raporunun Oluşturulması)

Doç. Dr. Sedat BALYEMEZ

Üye (Koordinasyon, Öz Değerlendirme Raporunun Oluşturulması)

Dr. Öğr. Üyesi Ömer KEMİKSİZ

Kanıtların Derlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÇEVİK

Kanıtların Derlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Sema SULAK

Ölçme ve değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DUMAN

Program geliştirme

Öğr. Gör. Dr. Beyza AKSU DÜNYA

Ölçme ve değerlendirme

Arş. Gör. Dr. Hasan Basri KANSIZOĞLU

Öz Değerlendirme Raporunun Oluşturulması, Kanıtların Derlenmesi

Arş. Gör. Kenan ÇETİN

Öz Değerlendirme Raporunun Oluşturulması, Kanıtların Derlenmesi

Arş. Gör. Betül ÇİMENLİ

Öz Değerlendirme Raporunun Oluşturulması, Kanıtların Derlenmesi

Arş. Gör. Ömer YILMAZ

Öz Değerlendirme Raporunun Oluşturulması, Kanıtların Derlenmesi

Arş. Gör. Mahir UĞURLU

Öz Değerlendirme Raporunun Oluşturulması, Kanıtların Derlenmesi